รหัสสินค้า : CASTLE GOLD NIGHT
ชื่อสินค้า : ตู้เซฟไนท์เซฟ
ยี่ห้อ :
รายละเอียด :
Castle Gold Night Trap # 1 # 2 # 3
สูง / ภายนอก (ซม.) 104.2 104.2 127.2
กว้าง 53.8 66.8 66.8
ลึก 49.4 59.4 59.4
สูง / ภายใน (ซม.) 62.0 62.0 85.0
กว้าง 37.0 50.0 50.0
ลึก 32.0 42.0 42.0
สลักกลอนเคลื่อนที่  3 3 3
น้ำหนัก (กก.) 420 608 703