รหัสสินค้า : CUSTODIAN
ชื่อสินค้า : ตู้เซฟนิรภัย
ยี่ห้อ :
รายละเอียด :
รายละเอียดสินค้า New Custodian
1 2 3 4
1. ขนาด         
a:ภายนอก (มม.)        
สูง 680 880 1080 1550
กว้าง 560 620 680 740
ลึก 550 610 680 900
b:ภายใน (มม.)        
สูง 500 700 900 1370
กว้าง 380 440 500 560
ลึก 270 330 390 620
c:ความจุ (ลิตร) 51 102 176 476
d:น้ำหนัก (กก.) 370 530 720 1250