รหัสสินค้า : ELECTRONIC HOME SAFE
ชื่อสินค้า : ตู้เซฟอิเล็กทรอนิค
ยี่ห้อ :
รายละเอียด :
รายละเอียดสินค้า Electronic Home Safe
C 350 C 410 H 499 H 525
1. ขนาด         
a:ภายนอก (มม.)        
สูง 350 410 400 525
กว้าง 345 345 525 400
ลึก 400 400 450 450
b:ภายใน (มม.)        
สูง 290 350 430 305
กว้าง 265 265 305 430
ลึก 280 280 290 290
c:ความจุ (ลิตร) 21.5 25.9 38.0 38.0
d:น้ำหนัก (กก.) 67.5 77 67 70