รหัสสินค้า : PIONEER
ชื่อสินค้า : ตู้เซฟนิรภัย
ยี่ห้อ :
รายละเอียด : Pioneer 1 2 3 4 สูง / ภายนอก (ซม.) 788 788 1018 1538 กว้าง 538 668 668 708 ลึก 494 594 594 834 สูง / ภายใน (ซม.) 620 620 850 1370 กว้าง 370 500 500 540 ลึก 320 420 420 660 สลักกลอนเคลื่อนที่ 3 3 4 6 น้ำหนัก (กก.) 461 500 622 770 ชั้นปรับระดับ 1 1 1 2 ลิ้นชัก 1 1 1 2