รหัสสินค้า : NEW FORTRESS SAFE
ชื่อสินค้า : ตู้เซฟนิรภัย
ยี่ห้อ :
รายละเอียด :
New Fortress Safe # 1 # 2 # 3 # 4
สูง / ภายนอก (ซม.)              68.0            88.0          108.0          155.0
กว้าง              56.0            62.0            68.0            74.0
ลึก              52.0            58.0            64.0            87.0
สูง / ภายใน (ซม.)              50.0            70.0            90.0          137.0
กว้าง              38.0            44.0            50.0            56.0
ลึก              27.0            33.0            39.0            62.0
สลักกลอนเคลื่อนที่                    3                 3                 4                 5
น้ำหนัก (กก.)            360.0          515.0          670.0       1,215.0
ชั้นปรับระดับ                   1                 1                 1                 2